Certifikati

Politika kakovosti

Zavedamo se, da je kakovost vseh procesov potreben pogoj za uresničitev smelega cilja in zato sistemu kakovosti posvečamo veliko pozornost.

Naše razumevanje sistema kakovosti lahko strnemo v nekaj načel:

Kakovost ni nič drugega, kot skladnost z zahtevami odjemalca, prepoznanimi standardi ter zakonsko prepisanimi zahtevami na ciljnih tržiščih;
Naši izdelki morajo v popolnosti izpolniti pričakovanja odjemalca. Odjemalec je naš partner, njegovo zadovoljstvo je pogoj za naš uspeh;
Kakovost naših izdelkov je odvisna od kakovosti izdelkov in storitev naših dobaviteljev. Z dobavitelji si želimo partnerskega odnosa, ki temelji na prepoznavanju in razumevanju sistema kakovosti v skladu s standardom ISO 9001;
Kakovost naših izdelkov je odvisna od vseh zaposlenih. Samo strokovno usposobljeni, zadovoljni in motivirani sodelavci lahko načrtujejo, izdelajo in izboljšujejo kakovost naših izdelkov in storitev

Ker rezultate lahko prinese le jasno in načrtno delovanje celotnega sistema smo odločeni vso pozornost sistema kakovosti usmeriti v naslednje okvirne cilje:

Dobavljati izdelke brez napak;
Poslovati s čim nižjimi stroški;
Pri odjemalcih imeti status “sposobnega in zanesljivega dobavitelja”;
Skrbeti za zdravo in varno okolje;

Z namenom doseganja dolgoročnih poslovnih ciljev se zavezujemo:

  • Uresničevati vse s to politiko kakovosti in ostalimi dokumenti kakovosti, opredeljene naloge in cilje, po svojih najboljših močeh in vedenju;
  • načrtovati letne cilje kakovosti, jih periodično spremljati in ukrepati v skladu s sistemom in pooblastili v primeru odstopanj;
  • politiko kakovosti poznati in razumeti s strani vseh zaposlenih, v skladu s svojo lastno vlogo v sistemu kakovosti;

sistem kakovosti nenehno dokumentirano dograjevati, spreminjati in prilagajati s ciljem, da postane sistem kakovosti še učinkovitejši;

Politika kakovosti (PRENESI)

 

Kontaktirajte nas

Napaka!
Napaka!
Napaka!
Invalid Input
Napaka!